Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhà thờ mái Truyền thống
CP - Chương Mỹ
CQ - Quán cafe tại Kiên Giang
CQ - Dự án tại Quảng Trị