Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Biệt thự Mái Thái Tân Cổ điển - 23
Biệt Thự Mái Thái - 20
Biệt Thự Mái Thái - 19
Biệt Thự Mái Thái - 03
Biệt Thự Mái Thái - 02
Biệt Thự Mái Thái - 22
Biệt Thự Mái Thái - 21
Biệt Thự Mái Thái - 18
Biệt Thự Mái Thái - 17
Biệt Thự Mái Thái - 16
Biệt Thự Mái Thái - 15
Biệt Thự Mái Thái - 13