Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Tòa nhà Viettel Thanh Hóa
Tòa nhà Viettel Tây Ninh
Tòa nhà VIettel Quảng Ninh
Tòa nhà Viettel Quảng Ngãi
Tòa nhà Viettel Kiên Giang
Tòa nhà Viettel Khánh Hòa
Tòa nhà Viettel Hậu Giang
Tòa nhà Viettel Hà Nam
Tòa nhà Viettel Đồng Nai
Tòa nhà Viettel Bình Định
Tòa nhà Viettel Bắc Giang
Tòa nhà Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu