Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

1900 98 98 68 - 086 207 1111 Fanpage Group Zalo
Tòa nhà Viettel Thanh Hóa
Tòa nhà Viettel Tây Ninh
Tòa nhà VIettel Quảng Ninh
Tòa nhà Viettel Quảng Ngãi
Tòa nhà Viettel Kiên Giang
Tòa nhà Viettel Khánh Hòa
Tòa nhà Viettel Hậu Giang
Tòa nhà Viettel Hà Nam
Tòa nhà Viettel Đồng Nai
Tòa nhà Viettel Bình Định
Tòa nhà Viettel Bắc Giang
Tòa nhà Viettel Bà Rịa - Vũng Tàu