Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhà phố 2 tầng - 34
Nhà Phố 2 Tầng - 32
Nhà Phố 2 Tầng - 31
Nhà Phố 2 Tầng - 30
Nhà Phố 2 Tầng - 29
Nhà Phố 2 Tầng - 28
Nhà Phố 2 Tầng - 20
Nhà Phố 2 Tầng - 19
Nhà Phố 2 Tầng - 18
Nhà Phố 2 Tầng - 16
Nhà Phố 2 Tầng - 03
Nhà Phố 2 Tầng - 02