Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

1900 98 98 68 - 086 207 1111 Fanpage Group Zalo
Nhà Phố 3,5 Tầng - 28
Nhà Phố 3,5 Tầng - 26
Nhà Phố 3,5 Tầng - 21
Nhà Phố 3,5 Tầng - 22
Nhà Phố 3,5 Tầng - 23
Nhà Phố 3,5 Tầng - 24
Nhà Phố 3,5 Tầng - 25
Nhà Phố 3,5 Tầng - 20
Nhà Phố 3,5 Tầng - 19
Nhà Phố 3,5 Tầng - 18
Nhà Phố 3,5 Tầng - 17
Nhà Phố 3,5 Tầng - 16