Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

1900 98 98 68 - 086 207 1111 Fanpage Group Zalo
TÌM DỰ ÁN

Nghệ An

Công trình nhà ở anh Nguyễn Đức Chương

Lâm Đồng

Công trình nhà ở anh Phạm Đức Bình

Ninh Bình

Công trình nhà ở chú Mạnh Tường

Bình Thuận

Công trình nhà anh Lê Cao Phước Tiên

Bắc Ninh

Công trình nhà anh Phùng Văn Huân

Bình Định

Công trình nhà anh Đào Đức Định

Nghệ An

Công trình nhà ở anh Nguyễn Văn Trưởng

Khánh Hòa

Công trình nhà ở cô Trần Thị Minh Quý

Ninh Bình

Công trình nhà anh Hoàng Ngọc Hòa

Đông Anh, Hà Nội

Công trình nhà ở anh Hoàng Mạnh Hà

Khánh Hòa

Công trình nhà anh Đinh Huy Thanh

Khánh Hòa

Công trình nhà anh Đào Văn Thắng