Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

TÌM DỰ ÁN

Hà Tĩnh

Công trình nhà ở anh Linh

Tây Ninh

Công trình nhà ở anh Trần Văn Lượm

Kiên Giang

Công trình nhà ở chị Duy Ngoan

Lâm Đồng

Công trình nhà ở anh Lê Trường An

Kon Tum

Công trình nhà ở anh Phan Hoàng Trọng

Nghệ An

Công trình nhà ở anh Nguyễn Đức Chương

Lâm Đồng

Công trình nhà ở anh Phạm Đức Bình

Ninh Bình

Công trình nhà ở chú Mạnh Tường

Bình Thuận

Công trình nhà anh Lê Cao Phước Tiên

Bắc Ninh

Công trình nhà anh Phùng Văn Huân

Bình Định

Công trình nhà anh Đào Đức Định

Nghệ An

Công trình nhà ở anh Nguyễn Văn Trưởng