Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

TÌM DỰ ÁN

Khánh Hòa

Công trình nhà ở cô Trần Thị Minh Quý

Ninh Bình

Công trình nhà anh Hoàng Ngọc Hòa

Đông Anh, Hà Nội

Công trình nhà ở anh Hoàng Mạnh Hà

Khánh Hòa

Công trình nhà anh Đinh Huy Thanh

Khánh Hòa

Công trình nhà anh Đào Văn Thắng

Nam Định

Công trình nhà bác Trần Thị Mai

Nam Định

Công trình nhà anh Nguyễn Văn Viện

Đà Nẵng

Công trình nhà anh Nguyễn Thái Thành

Đà Nẵng

Công trình nhà anh Nguyễn Đức Hoàng

Nam Định

Công trình nhà anh Phùng Mạnh Cường

Thái Bình

Công trình nhà chị TRẦN THỊ NGA

Thái Bình

Công trình nhà anh Trần Hữu Khánh