Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

TÌM DỰ ÁN

Lạng Sơn

Công trình nhà anh Vy Văn Phong

Lạng Sơn

Công trình cải tạo nhà anh Hoàng Mạnh Quang

Lạng Sơn

Cửa Hàng Viettel Tràng Định

Lai Châu

Công trình nhà anh Nguyễn Đức Hoàn

Lai Châu

Công trình nhà anh Vũ Mạnh Toàn

Lai Châu

Công trình trung tâm tiệc cưới anh Nguyễn Văn Thành

Hòa Bình

Công trình nhà chị Nguyễn Thị Thanh