Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhà Phố 2 Tầng - 10
Nhà Phố 2 Tầng - 09
Nhà Phố 2 Tầng - 08
Nhà Phố 2 Tầng - 07
Nhà Phố 2 Tầng - 06
Nhà Phố 2 Tầng - 05
Nhà Phố 2 Tầng - 04
Nhà Phố 2 Tầng - 01