Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Biệt thự Hiện đại - 29
Biệt thự Hiện đại - 28
Biệt thự Hiện đại - 27
Biệt Thự Hiện Đại - 24
Biệt Thự Hiện Đại - 26
Biệt Thự Hiện Đại - 25
Biệt Thự Hiện Đại - 23
Biệt Thự Hiện Đại - 21
Biệt Thự Hiện Đại - 01
Biệt Thự Hiện Đại - 02
Biệt Thự Hiện Đại - 03
Biệt Thự Hiện Đại - 04