Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Biệt Thự Mái Thái - 11
Biệt Thự Mái Thái - 10
Biệt Thự Mái Thái - 09
Biệt Thự Mái Thái - 08
Biệt Thự Mái Thái - 07
Biệt Thự Mái Thái - 06
Biệt Thự Mái Thái - 05
Biệt Thự Mái Thái - 04
Biệt Thự Mái Thái - 01