Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

TÌM DỰ ÁN

Trà Vinh

Công trình nhà anh Lai Trương

Trà Vinh

Công trinh nhà Anh Nguyễn Văn Cường - TVH T2

Phú Thọ

Công trình nhà anh chị Thao Thức

Phú Thọ

Công trình nhà anh Hà TPO

Lạng Sơn

Công trình nhà anh Đặng Ngọc Thắng

Lạng Sơn

Công trình nhà anh Vy Văn Phong

Lạng Sơn

Công trình cải tạo nhà anh Hoàng Mạnh Quang

Lạng Sơn

Cửa Hàng Viettel Tràng Định

Lai Châu

Công trình nhà anh Nguyễn Đức Hoàn

Lai Châu

Công trình nhà anh Vũ Mạnh Toàn

Lai Châu

Công trình trung tâm tiệc cưới anh Nguyễn Văn Thành

Hòa Bình

Công trình nhà chị Nguyễn Thị Thanh