Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Cung cấp vật tư

  • Cung cấp đầy đủ và đồng bộ những vật tư cần thiết theo kế hoạch - tiến độ thi công từ các đối tác uy tín, giá cả cạnh tranh bao gồm:
    • Vật liệu xây dựng (sắt, thép, xi măng,...)
    • Vật liệu hoàn thiện (sơn, gạch ốp lát,...)

Mua sắm thiết bị

  • Mua sắm các thiết bị điện tử, điện lạnh gia đình với mức giá ưu đãi.

MẪU 1

MẪU 2

MẪU 3

MẪU 4

MẪU 5

MẪU 6

MẪU 7

MẪU 8

MẪU 9

MẪU 10

MẪU 11

MẪU 12

MẪU 13