Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Khách sạn Tân cổ điển - 05
Nhà hàng tiệc cưới tại Lai Châu
Nhà hàng Tân cổ điển - 01
Khách sạn Hiện đại - 01
Khu nghỉ dưỡng - 02
Khách sạn Hiện đại - 03
Khách sạn Hiện đại - 04