Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhà Phố 3 Tầng - 07
Nhà Phố 3 Tầng - 06
Nhà Phố 3 Tầng - 05
Nhà Phố 3 Tầng - 04
Nhà Phố 3 Tầng - 03
Nhà Phố 3 Tầng - 02
Nhà Phố 3 Tầng - 01