Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Công tác bảo hành công trình

12/06/2021

  • 2.3/5.0
(24 lượt vote)

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO HÀNH

  1. Mục đích

Hướng dẫn này được soạn thảo nhằm mục đích nâng cao chất lượng bảo hành, phản ứng kịp thời các yêu cầu từ Chủ đầu tư.

  1. Phạm vi

Hướng dẫn này được áp dụng cho việc bảo hành các hạng mục, các dự án đã bàn giao đi vào sử dụng.

  1. Trách nhiệm

Ban chỉ huy công trường (BCHCT) phải có trách nhiệm tuân thủ và hướng dẫn thực hiện.

  1. Nội dung

STT

Nội dung công việc

Hướng dẫn thực hiện

1

Tiếp nhận thông tin bảo hành

- Tiếp nhận thông tin từ Chủ đầu tư

- Kiểm tra lại hồ sơ về hợp đồng, thời hạn bảo hành, nội dung hạng mục bảo hành

- Các trường hợp dư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải lỗi của CNKT gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng thì có quyền từ chối bảo hành.

- Chủ động kiểm tra các vân đề cần sửa chữa định kỳ tại dự án

2

Lập kế hoạch khảo sát

- Sau khi tiếp nhận thông tin, CNKT lập kế hoạch cụ thể thời gian kiểm tra, khảo sát thực tế hiện trường

- Đối với trưởng hợp nghiệm thu hết bảo hành, CNKT thông báo với CĐT về thời điểm hết hạn bảo hành trước 30 ngày

3

Kiểm tra

- Đội bảo hành kết hợp với CĐT khảo sát thực tế hiện trường, kiểm tra và xác định nguyên nhân của sự cố

- Lập biên bản kiểm tra hiện trường và phân chia rõ các nội dung:

+ Không tính phí đối với các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hành của VCC

+ Có tính phí đối với các công việc ngoài phạm vi trách nhiệm của VCC

4

Lập kế hoạch bảo hành

- Đội bảo hành lập kế hoạch phương án thực hiện gồm tiến độ và chi phí

- Xác định phạm vi công việc cần bảo hành của đối tác/nhà cung cấp nào thì yêu cầu đối tác/nhà cung cấp đó tiến hành bảo hành (trong trường hợp còn thời hạn bảo hành của đối tác/nhà cung cấp còn hiệu lực)

- Đối với các sự cố phức tạp, báo cáo lên giám đốc CNKT để xác định rõ nguyên nhân và nêu ra giải pháp khắc phục sự cố.

5

Giám đốc CNKT phê duyệt

- Giám đốc CNKT phê duyệt chi phí đối với công việc thuộc trách nhiệm bảo hành của VCC và không tính phí với Chủ đầu tư = > Tiến hành thực hiện bảo hành

- Giám đốc CNKT phê duyệt báo giá đối với công việc có tính phí với CĐT=> Báo giá gửi Chủ đầu tư

6

CĐT phê duyệt chi phí

- CĐT xác nhận chi phí (trong trường hợp công việc có tính phí với CĐT và nằm ngoài trách nhiệm bảo hành của VCC) thì tiến hành thực hiện bảo hành

7

Thực hiện bảo hành

- CNKT chủ trì công việc triển khai thi công tại hiện trường:

+ Điều phối đối tác/Nhà cung cấp tiến hành bảo hành hạng mục mà đối tác/Nhà cung cấp đó đã thực hiện

+ Tìm kiếm đơn vị triển khai hạng mục bảo hành đối với công việc bảo hành được tính phí

8

Kiểm tra, nghiệm thu

- Kiểm tra và nghiệm thu nội bộ đảm bảo chất lượng và tiến độ

- Mời Chủ đầu tư nghiệm thu các công việc đã thực hiện=> Chủ đầu tư xác nhận hoàn thành công việc

- Đến thời điểm hết bảo hành, gửi BBNT hết bảo hành cho Chủ đầu tư ký xác nhận

9

Báo cáo và lưu hồ sơ

- Báo Giám đốc CNKT về việc đã hoàn thành công việc

- Tiếp tục theo dõi và báo cáo kịp thời các sự cố liên quan

 

https://vcchomes.vn/

Đánh giá bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN