Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Biệt Thự Tân Cổ Điển - 04
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 03
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 02
Biệt Thự Tân Cổ Điển - 01